CRM system ab kan härledas från BBC Svenska AB från början av 70-talet
till eget företag sedan 1988.

Vi har under denna tid ansett det viktigt att svensk industri skall ha tillgång till de bästa motorer och drivutrustningar som finns och därför fått förtroendet att leverera utrustningar för:

ROBOTAR Roterande
Ytportaler
Scanners

HANTERINGSAUTOMATER

Specialmaskiner till
Medicinsk utrustning
Sprutmålning EX
Ytmonteringsmaskiner
Lindningmaskiner
Doseringspumpar
Dragprovning
Utmattningsprov
Livslängdsprovbänkar
Dynamisk muskeltest
UPP-och AV-rullning
Positionering
Elektriska utväxlingar
Kabelmaskiner
och mycket annat

 

Vi hjälper Er att välja servosystem med våra beräkningsprogram och lång erfarenhet.
Varje system måste dimensioneras för att kostnadseffektivt klara sin uppgift utan att ge avkall på driftsäkerhet.Ring eller sänd E-post.

Vill Du själv sätta Dig in i beräkningarna, rekvirera vår "Hjälpreda för planering av
SERVODRIFT".